1525760225785932.jpg


JinChuanchuan

State Key Laboratory of Catalysis
Dalian Institute of Chemical Physics
Chinese Academy of Sciences
457 Zhongshan Road, Dalian, 116023, China

Email: jinchuanchuan@dicp.ac.cn

Tel: +86-411-84379251
Fax : +86-411-84694447

 

Education

 2014-present, Ph.D Candidate, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences.

 2010-2014, B.S. Degree, Zhengzhou University.