Group Members1525756080453554.jpg

Shen Wenjie (申文杰) , Group leader

Tel:86-411-84379085

Fax:86-411-84694447

Email:shen98@dicp.ac.cn

1545374127462410.png

Li Yong (李勇) , Professor

Tel: 86-411-82463019

Fax: 86-411-84694447

E-mail: yongli@dicp.ac.cn

1545362028602845.png


Andreas Goldbach, Professor

Tel: 86-411-84379647

Fax: 86-411-84694447

E-mail: goldbach@dicp.ac.cn


1542253941716021.png

Huang Xiumin (黄秀敏) , Associate Professor

Tel: 86-411-84379250

Fax: 86-411-84694447

E-mail: hxiumin@dicp.ac.cn

1525756329978026.jpg

Zhan Ensheng (展恩胜) , Associate Professor

Tel: 86-411-84379250

Fax: 86-411-84694447

E-mail: eszhan@dicp.ac.cn

1545373763850547.png

Zhou Yan (周燕, Associate Professor

Tel: 86-411-84379250

Fax: 86-411-84694447

E-mail: zhouyan@dicp.ac.cn

1525756431103190.jpg

Liu Wenlu (刘雯璐) , Assistant Professor

Tel:86-411-84379251

Fax:86-411-84694447

Email:liuwenlu@dicp.ac.cn

1525756505103512.jpg


Wang Ning (王宁, Assistant Professor

Tel: 86-411-84379251

Fax: 86-411-84694447

E-mail: wangning@dicp.ac.cn

1546045126855292.png


Liu Shuang(刘爽)

Tel: 86-411-84379251

Fax: 86-411-84694447

E-mail:liushuang@dicp.ac.cn

Postdoctoral Fellows


1525757722709249.jpg 1525757656230607.jpg1545372741731814.png

            Kamran Qadir

            Putrakumar Balla


             Sami Barkaoui      1545374186829446.pngimage.png
              Ulzii Baatar             Tijani Hammadi              


 


Students


1525758892155301.jpg1542186664188018.png1546063635552130.png

          Zhou Di (周笛)      Zhao Wenning(赵雯宁)           Shao Bin(邵斌)  
1545377534445075.png1525759648114326.jpg1545377854297912.png

       Dong Chunyan (董春燕)          Ning Jing (宁静)      Jin Chuanchuan (晋川川)
1525759672106572.jpg1542186543198310.png1542244429219132.png

              Deng Li (邓力)          Li Zhimin (李志敏)         Xiong Zhiping (熊志平)


1542247453183093.png1542186907463675.png1542243981968555.png

       Wu Yongbin (吴永斌)          Zhou Jing (周晶)          You Haiyang (游海洋)
1542245475126041.png1545378423328658.png
     Zhang Qingting (张青婷)


      Zhang Xixiong (张细雄)   
Alumni


Dr.Cai Weijie(蔡伟杰)

Dr.Huang Jiahui(黄家辉)

Dr.Sujan Chowdhury

Dr.Wang Fagen (王发根)

Dr.Mu Xiaoling (牟效玲)

Dr.Zhang Enlei (张恩磊)

Dr.Zhang Xiaojing (张晓静)

Dr.Guo Xiaohui (郭小惠)

Dr.Liu Tao (刘涛)

Dr.Li Huaju (李华举)

Dr.Song Wei (宋巍)

Dr.Shi Ruijuan (师瑞娟)

Dr.Xie Xiaowei (解晓伟)

Dr.Zhan Ensheng (展恩胜)

Dr.Liu Junlong (刘俊龙)

Dr.Sun Changyong (孙长勇)

Dr.Yao Songdong (姚颂东)

Dr.Ta Na(塔娜)

Dr.Liu Qiying (刘琪英)

Dr.Li Shuang (李爽)

Dr.Li Juan (李娟)

Dr.Chen Junli (陈俊利)

Dr.Tang Xingfu (唐幸福)

Dr.Li Yonggang (李勇刚)

Dr.Zhang Baocai (张保才)

Dr.Li Yong (李勇)

Dr.Huang Xiumin (黄秀敏)

Dr.Tang Xiaolan (唐晓兰)

Dr.Shan Wenjuan (单文娟)

Dr.Liu Hongmei (刘红梅)

Dr.Wei Xuejiao (魏雪姣)

Dr.Chen Aling (陈阿玲)

Dr.Shi Quanquan (史全全)

Dr.Wang Fei (王非)

Dr.Li Zhongcheng (李忠成)

Dr.Chen Chunhui (陈春辉)

Dr.Lv Yongge (吕永阁)

Dr.Xue Huifu (薛会福)

Dr.Chen Yongdong (陈永东)

Dr.Palacio Ruben

Dr.Ma Lingjuan (马令娟)

Dr.Liu Shuang (刘爽)

Dr.Ma Meng (马猛)Dr.Karthikyan Rajan
Dr.Mitta HarishekarDr.Rajendiran RajeshDr.Bhaskar Devu MukriDr. Zhang Yifei (张轶扉)