CAS dicp 
 
MEMBERS INDEX
Group leader
      Shen Wenjie (Ľ)
Associate Professor
      Huang Xiumin ()
      Zhan Ensheng (չʤ)
      Zhou Yan (ࣩ
Postdoctoral Fellows
      Harisekhar Mitta
      Putrakumar Balla
      Karthikeyan Rajan
      Bhaskar Devu Mukri
      Rajendiran Rajesh
      Kamran Qadir
Ph.D. Students
      Zhang Yifei (飩
      Liu Shuang (ˬ)
      Ma Meng (ͣ
      Shao Bin۱
      Zhou Di (ܵѣ
      Zhao Wenning
M.S. Students
      Dong Chunyan ()
      Ning Jing ()
      Jin Chuanchuan ()
      Deng Li (
      Li Zhimin (־
      Yang Zhou ()
      Zhiping Xiong (־ƽ)
      Yongbin Wu ()
  Group Members
Dr. Yong Li
State Key Laboratory of Catalysis
Dalian Institute of Chemical Physics
Chinese Academy of Sciences
457 Zhongshan Road, Dalian, 116023, China
Email:
Yongli@dicp.ac.cn
Tel: +86-411-82463019
Fax : +86-411-84694447
Education
2006, Doctoral Degree, Dalian Institute of Chemical Physics
2001, Master Degree, Harbin Normal University
1998, Bachelor Degree, Yantai Normal University
Working Experience
2008.4- Present, Associate Professor, Dalian Institute of Chemical Physics
2006.8-2008.3,  Postdoctoral, Kansai University, Japan
Research Topic
Synthesis, characterization and catalytic application of morphology, size and structure controlled metals and metal oxides.
@ 2010 Copyright of CRC Group. State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics
457 Zhongshan Road, Dalian,116023, China. Tel: 86-411- 84379085