CAS dicp 
 
MEMBERS INDEX
Group leader
      Shen Wenjie (Ľ)
Associate Professor
      Huang Xiumin ()
      Zhan Ensheng (չʤ)
      Zhou Yan (ࣩ
Postdoctoral Fellows
      Harisekhar Mitta
      Putrakumar Balla
      Karthikeyan Rajan
      Bhaskar Devu Mukri
      Rajendiran Rajesh
      Kamran Qadir
Ph.D. Students
      Zhang Yifei (飩
      Liu Shuang (ˬ)
      Ma Meng (ͣ
      Shao Bin۱
      Zhou Di (ܵѣ
      Zhao Wenning
M.S. Students
      Dong Chunyan ()
      Ning Jing ()
      Jin Chuanchuan ()
      Deng Li (
      Li Zhimin (־
      Yang Zhou ()
      Zhiping Xiong (־ƽ)
      Yongbin Wu ()
  Group Members

Shi quanquan

State Key Laboratory of Catalysis

Dalian Institute Chemistry Physics

China Academy of Sciences

457 Zhongshan Road, Dalian, 116023, China

Email: qqshi@dicp.an.cn

 

Tel: +86-411-84379251

Fax : +86-411-84694447

 

Eduction:

2004-2008, B. S. Degree, Chemical Base, Inner Mongolia University

2008-present: Ph.D candidate, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Science

 

Research Topic:

Morphology-controlled Synthesis of TiO2- V2O5 Catalysts and Their Applications in the Selective Oxidation of Methanol to DMM

@ 2010 Copyright of CRC Group. State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics
457 Zhongshan Road, Dalian,116023, China. Tel: 86-411- 84379085