CAS dicp 
 
MEMBERS INDEX
Group leader
      Shen Wenjie (Ľ)
Associate Professor
      Huang Xiumin ()
      Zhan Ensheng (չʤ)
      Zhou Yan (ࣩ
Postdoctoral Fellows
      Harisekhar Mitta
      Putrakumar Balla
      Karthikeyan Rajan
      Bhaskar Devu Mukri
      Rajendiran Rajesh
      Kamran Qadir
Ph.D. Students
      Zhang Yifei (飩
      Liu Shuang (ˬ)
      Ma Meng (ͣ
      Shao Bin۱
      Zhou Di (ܵѣ
      Zhao Wenning
M.S. Students
      Dong Chunyan ()
      Ning Jing ()
      Jin Chuanchuan ()
      Deng Li (
      Li Zhimin (־
      Yang Zhou ()
      Zhiping Xiong (־ƽ)
      Yongbin Wu ()
  Group Members

Sujan Chowdhury

State Key Laboratory of Catalysis

Dalian Institute of Chemical Physics
Chinese Academy of Sciences
457 Zhongshan Road, Dalian, 116023, China
Email: sujan @dicp.ac.cn

Tel: +86-411-84379189
Fax : +86-411-84694447

 

Education:

2011, Doctoral Degree, Yuan Ze University, Taiwan .

2007, Master Degree, Yuan Ze University, Taiwan .

2004, Bachelor Degree, Shahjalal University of Science and Technology, Bangladesh.

 

Working Experience:

2011.11-Present, Postdoctoral, Dalian Institute of Chemical Physics, China

2008-2011, Ad-hoc Lecturer/Research Assistant, Yuan Ze University/ Fuel Cell Center, Taiwan.

2004-2005, Research Assistant, The Golden Fibre Trade Centre Ltd./ Bangladesh Jute Research Institute, Bangladesh.

 

Research Topic:

Synthesis, characterization and catalytic application of morphology, size and structure controlled Rare-earth metal oxides (Ceria).

@ 2010 Copyright of CRC Group. State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics
457 Zhongshan Road, Dalian,116023, China. Tel: 86-411- 84379085