CAS dicp 
 
MEMBERS INDEX
Group leader
      Shen Wenjie (Ľ)
Associate Professor
      Huang Xiumin ()
      Zhan Ensheng (չʤ)
      Zhou Yan (ࣩ
Postdoctoral Fellows
      Harisekhar Mitta
      Putrakumar Balla
      Karthikeyan Rajan
      Bhaskar Devu Mukri
      Rajendiran Rajesh
      Kamran Qadir
Ph.D. Students
      Zhang Yifei (飩
      Liu Shuang (ˬ)
      Ma Meng (ͣ
      Shao Bin۱
      Zhou Di (ܵѣ
      Zhao Wenning
M.S. Students
      Dong Chunyan ()
      Ning Jing ()
      Jin Chuanchuan ()
      Deng Li (
      Li Zhimin (־
      Yang Zhou ()
      Zhiping Xiong (־ƽ)
      Yongbin Wu ()
  Group Members
Dr. Jiahui Huang 
State Key Laboratory of Catalysis
Dalian Institute of Chemical Physics
Chinese Academy of Sciences
457 Zhongshan Road, Dalian, 116023, China
Email: jiahuihuang@dicp.ac.cn
Tel: +86-411-84379647
Fax : +86-411-84694447
 
Education:
2006. 06 Doctoral Degree, Jilin University
1999. 06 Bachelor Degree, Jilin University
 
Working Experience:
2012. 04 – present  Associate professor, Dalian Institute of Chemical Physics
2009. 04 – 2012. 03 Specially assigned assistant professor, Tokyo Metropolitan University, Japan
2006. 12 – 2009. 03 Postdoctoral (JST), Tokyo Metropolitan University, Japan
1999. 07 – 2001. 06 Organic chemical factory, Shandong Province
 
Research Topic:
Exploration of new gold catalysts for green and sustainable chemistry.
@ 2010 Copyright of CRC Group. State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics
457 Zhongshan Road, Dalian,116023, China. Tel: 86-411- 84379085