CAS dicp 
 
MEMBERS INDEX
Group leader
      Shen Wenjie (Ľ)
Associate Professor
      Huang Xiumin ()
      Zhan Ensheng (չʤ)
      Zhou Yan (ࣩ
Postdoctoral Fellows
      Harisekhar Mitta
      Putrakumar Balla
      Karthikeyan Rajan
      Bhaskar Devu Mukri
      Rajendiran Rajesh
      Kamran Qadir
Ph.D. Students
      Zhang Yifei (飩
      Liu Shuang (ˬ)
      Ma Meng (ͣ
      Shao Bin۱
      Zhou Di (ܵѣ
      Zhao Wenning
M.S. Students
      Dong Chunyan ()
      Ning Jing ()
      Jin Chuanchuan ()
      Deng Li (
      Li Zhimin (־
      Yang Zhou ()
      Zhiping Xiong (־ƽ)
      Yongbin Wu ()
  Group Members

Dr. Yan Zhou 

State Key Laboratory of Catalysis

Dalian Institute of Chemical Physics

Chinese Academy of Sciences

457 Zhongshan Road, Dalian, 116023, China

Email: zhouyan@dicp.ac.cn

Tel: +86-411-84379250

Fax : +86-411-84694447

 

Education:

2011.12, Doctoral Degree, Xiamen University

2003.06, Bachelor Degree, China University of Geosciences (Wuhan)

 

Working Experience:

2015.07 – Present, Associate professor, Dalian Institute of Chemical Physics

2012.12 – 2015.06, Assistant professor, Dalian Institute of Chemical Physics

2011.12 – 2012.05, Postdoctoral, Max-Planck-Institute for Chemical Physics of   

                Solids (Dresden), Germany

2009.09 – 2011.11, Joint PhD, Max-Planck-Institute for Chemical Physics of Solids  

                (Dresden), Germany

2003.07 – 2005.08, Assistant Engineer, China Sanjiang Space Group

 

Research Topic:

In-situ & dynamic characterization of catalyst under working conditions with x-ray spectroscopy and electron microscopy techniques

@ 2010 Copyright of CRC Group. State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics
457 Zhongshan Road, Dalian,116023, China. Tel: 86-411- 84379085