CAS dicp 
 
MEMBERS INDEX
Group leader
      Shen Wenjie (Ľ)
Associate Professor
      Huang Xiumin ()
      Zhan Ensheng (չʤ)
      Zhou Yan (ࣩ
Postdoctoral Fellows
      Harisekhar Mitta
      Putrakumar Balla
      Karthikeyan Rajan
      Bhaskar Devu Mukri
      Rajendiran Rajesh
      Kamran Qadir
Ph.D. Students
      Zhang Yifei (飩
      Liu Shuang (ˬ)
      Ma Meng (ͣ
      Shao Bin۱
      Zhou Di (ܵѣ
      Zhao Wenning
M.S. Students
      Dong Chunyan ()
      Ning Jing ()
      Jin Chuanchuan ()
      Deng Li (
      Li Zhimin (־
      Yang Zhou ()
      Zhiping Xiong (־ƽ)
      Yongbin Wu ()
  Group Members

Dr. Putrakumar Balla

Post Doctoral Fellow
State Key Laboratory of Catalysis
Dalian Institute of Chemical Physics
Chinese Academy of Sciences
457 Zhongshan Road, Dalian, 116023, China
Email:
putrakumarb@dicp.ac.cn
Tel: +86-15642336205

Education

2015, PhD (Heterogeneous Catalysis), Indian Institute of Chemical Technology,

     INDIA;
2007, MSc (Organic chemistry), Andhra University, INDIA;
2005, BSc, Andhra University, INDIA;


Working Experience

2009.10-2011.10, Junior Research Fellow, Indian Institute of Chemical Technology;

2011.01-2015.06, Senior Research Fellow, Indian Institute of Chemical Technology;

2015.08- Present, Post Doctoral Fellow, Dalian Institute of Chemical Physics
@ 2010 Copyright of CRC Group. State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics
457 Zhongshan Road, Dalian,116023, China. Tel: 86-411- 84379085