CAS dicp 
 
MEMBERS INDEX
Group leader
      Shen Wenjie (Ľ)
Associate Professor
      Huang Xiumin ()
      Zhan Ensheng (չʤ)
      Zhou Yan (ࣩ
Postdoctoral Fellows
      Harisekhar Mitta
      Putrakumar Balla
      Karthikeyan Rajan
      Bhaskar Devu Mukri
      Rajendiran Rajesh
      Kamran Qadir
Ph.D. Students
      Zhang Yifei (飩
      Liu Shuang (ˬ)
      Ma Meng (ͣ
      Shao Bin۱
      Zhou Di (ܵѣ
      Zhao Wenning
M.S. Students
      Dong Chunyan ()
      Ning Jing ()
      Jin Chuanchuan ()
      Deng Li (
      Li Zhimin (־
      Yang Zhou ()
      Zhiping Xiong (־ƽ)
      Yongbin Wu ()
  Group Members

Dr. Karthikeyan Rajan

Post-doctoral researcher

State Key Laboratory of Catalysis
Dalian Institute of Chemical Physics
Chinese Academy of Sciences
457 Zhongshan Road, Dalian, 116023, China
Email:
karthik@dicp.ac.cn

Tel: +86-18840 927 920
Fax : +86-411-84694447

 

Education
2015, Doctoral Degree (Ph.D.) in Materials Science, Shizuoka University, Hamamatsu, Japan;

2010,Master Degree (M.Sc) in Materials Science, Anna University, Chennai, Tamil Nadu, India;
2008, Bachelor Degree (B.Sc) in Physics, TiruvalluvarUniversity, Vellore, Tamil Nadu, India;


Working Experience
2010.9-2011.6, Junior Research Fellow, Centre for Nano Science and Technology, International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials (ARCI), Hyderabad, India;

2011.6-2012.9, Junior Research Fellow, Centre for Fuel Cell Technology, IITM Research Park, Chennai, India;

2015.12-present, Post-doctoral researcher, Dalian Institute of Chemical Physics.

@ 2010 Copyright of CRC Group. State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics
457 Zhongshan Road, Dalian,116023, China. Tel: 86-411- 84379085